Cấu trúc rõ ràng

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Giấy phép cư trú và quyền định cư vĩnh viễn

NHẬP CƯ KINH DOANH

Cộng Hòa Liên Bang Đức tạo ra cho người nước ngoài rất nhiều lựa chọn để nhập cảnh, và trong những điều kiện nhất định, được quyền cư trú vĩnh viễn.

Chúng tôi chuyên về hỗ trợ và đồng hành toàn diện việc nhập và định cư vĩnh viễn của bạn và gia đình qua cách thành lập doanh nghiệp.

Nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi là lợi thế cho sự phát triển kinh doanh của bạn và nền tảng doanh nghiệp của bạn ở Đức.

Kinh nghiệm của chúng tôi

LỢI THẾ CỦA BẠN

KIỂM TRA SƠ BỘ

Thực hiện tất cả các kiểm tra sơ bộ với chính quyền Đức.

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Xây dựng kế hoạch kinh doanh chuyên về luật cư trú.

CÔNG CHỨNG

Hỗ trợ chứng nhận tại phòng công chứng.

BẢO HIỂM Y TẾ

Hỗ trợ các thủ tục với bảo hiểm y tế tại Đức.

ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan thương mại.

HỘ KHẨU

Hỗ trợ đăng ký hộ khẩu tại Đức.

ĐỊNH CƯ

Hỗ trợ thủ tục giấy phép cư trú.

ĐOÀN TỤ GIA ĐÌNH

Hoàn thiện hồ sơ đoàn tụ gia đình.

từ ý tưởng kinh doanh, đến giấy phép cư trú…

... chỉ còn một bước!

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

Xin điền E-Mail vào đây để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.